om GDA AS

GDA AS har en evne til å snu seg etter hva markedet etterspør. For å henge med i en bransje som stadig er i utvikling, er det viktig å ligge i forkant. Derfor holder bedriften på med å planlegge, strekke, skjøte, blåse og installerer fiber til bedrifter og private husholdninger for å videreutvikle fremtidens kommunikasjonsvei på kabel og fiber.

Lang erfaring

GDA AS stiller med 50 års erfaring innen vei, vann og avløp. Alle bedriftens samlede ressurser i form av kvalitet, erfaring og skikkelighet kommer kundene til gode. Oppdragene utføres primært på hele Østlandet, men bedriften har ingen geografiske begrensninger innenfor landegrensene. Oppdragsgiverne er både statlige, kommunale og private aktører.