blåsing av mikrorør

Blåsing av mikrorør i allerede belagte rør. Dette sparer mye arbeid og kostnader.

Stadig i utvikling

GDA AS har en evne til å snu seg etter hva markedet etterspør. For å henge med i en bransje som stadig er i utvikling, er det viktig å ligge i forkant. Derfor holder bedriften på med å planlegge, strekke, skjøte, blåse og installerer fiber til bedrifter og private husholdninger for å videreutvikle fremtidens kommunikasjonsvei på kabel og fiber.

Tilrettelagt for senere tid

Ved å benytte seg av mikrorør sørger vi for at rørene ikke trenger omfattende arbeider dersom det skulle trenge en oppdatering i senere tid.