Stolperenovering

GDA AS stiller med 50 års erfaring innen vei, vann og avløp. Alle bedriftens samlede ressurser i form av kvalitet, erfaring og skikkelighet kommer kundene til gode.

Alt innen stolperenovering

Med stolperenovering fra GDA AS tilbyr vi totalrenovering av eksisterende stolper. Vi monterer også nye stolpeanlegg.

Alt innen stolperenovering

GDA AS driver ikke bare med graving av grøfter, vi skifter også telefonstolper og lysmaster.
Vi bytter ut eksisterende, og setter opp nye. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.