Trekking / subkanalisering av rør

Vi utfører subkanalisering/trekking, installerer rør i rør og utnytter restkapasitet i tomme og belagte eksisterende rør.

Spar kostnader over tid

Det ligger mye 110mm rør nedgravd i byene, for å få utnyttet disse bedre så kan vi trekke flere mindre rør inn i disse. Ved å benytt disse tjenestene vil en spare kostnader og arbeid.

Noen fordeler ved subkanalisering

  • Utnytter tidligere investeringer i kabelrør
  • Kan også utnytte restkapasitet i rør hvor det ligger kabler fra før
  • Unngår ny oppgraving
  • Fordeler for nærmiljøet mht blant annet trafikkavvikling
  • Betydelig miljøfordeler ift CO2-utslipp
  • Installerer flere 1000 meter pr. dag ved optimale forhold